Eveniment

Peste 100 de membri FSE SPIRU HARET au pichetat sediul MEN DA, EDUCATIEI, NU INDIFERENTEI

Concedii Peste 100 de membri ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ au pichetat, la 31 ianuarie, sediul Minis­terului Educaţiei Naţionale (MEN). Pro­tes tul a avut In vedere blocarea coma­sărilor abuzive de clase, grupe şi unităţi de Invăţământ; respectarea prevede­rilor legale privind drepturile salariaţilor din Invăţământ; dialog social real In e du caţie; creşterea alocărilor bugeta­re pentru educaţie reflectate In special In costul standard per preşcolar/elev. „Este vorba despre comasări abuzi­ve dispuse la ordinul MEN, comasări de şcoli, de clase, desfiinţarea unor struc­turi ale unităţilor şcolare, In special din mediul rural. Totul se Intâmplă din cau za costului standard, care este sub...

[Articol complet Articol complet]

Actualitate

INVESTIND IN EDUCATIE, COMBATETI CU ADEVARAT SARACIA!

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ s-a retras pe 29 ianuarie din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale până la momentul In care instituţia va Inţelege că un dialog social real presu­pune transparenţă, comunicare, discuţii de pe poziţii de egalitate şi parteneriat. „În ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost unul mimat. Totul a culminat cu măsurile abuzive dispuse inspectorate­lor şcolare (comasarea de unităţi, de clase şi de grupe; desfiinţarea, In mediul rural, a unor structuri ale unităţilor de In­văţământ; interdicţia menţinerii cadre­ lor didactice ca titulare peste vârsta de pensionare; interdicţia ...

[Articol complet Articol complet]

Juridic

REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND SPORURILE DIN INVATAMANT, APROBAT DE EXECUTIV

Guvernul a aprobat Hotdrârea nr. 34 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncd, a categoriilor de personal, a mdrimii concrete a sporului pentru condiţii de muncd, precum 5i a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţionald de funcţii bugetare „invdţdmânt” Cuantumul sporului pentru condiţii de muncd se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bazd, cu valori cuprinse intre 5 şi 15% din salariul de bazd, in funcţie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte şi corespunzdtor timpului efectiv lucrat in aceste locuri de muncd, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri pu...

[Articol complet Articol complet]