Eveniment

2017-ANUL INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC IN ROMANIA

Concedii Nu mai este un secret pentru ni­meni, de ani buni, că agenţii econo­mici de pe teritoriul României, cu ca­pital străin sau autohton, se plâng de lipsa acută a forţei de muncă, cores­punzător calificată, In special prin In­văţământul profesional şi tehnic. Creş­terea economică, cu un procent de peste 4% anual trebuie susţinută şi din această perspectivă, având In vede­re exodul masiv al românilor, plecaţi la muncă In străinătate, odată cu ade­rarea noastră la Uniunea Europeană, acum 10 ani. Din păcate, Intreruperea activităţii In cadrul fostelor şcoli profesionle denu­mite „şcoli de arte şi meserii”, prin elimi­narea, timp de mai mulţi ani a claselor de profil, In planul de ş...

[Articol complet Articol complet]

Sub lupă

CORIDORUL PAN EUROPEAN AL EDUCATIEI

În fiecare an, In perioada con ce­perii bugetului, se aduce In discuţie Coridorul IV pan-european. Acest co­ridor, care trece şi prin România, este de fapt autostrada care leagă Portul Constanţa de Vama Nădlac. Pri mul tronson – de la Bucureşti la Piteşti – a fost inaugurat In 1973, iar după Revoluţie s-au tot adăugat mici porţiuni. După 44 ani, această au to stradă nu este Incă finalizată. Mai mult, o bucată din ea a trebuit să mai fie şi Inchisă, pentru a fi refăcută. Poate vă Intrebaţi ce legătură are autostrada cu Invăţământul. Apa­rent, nu are niciuna. Însă, dacă este să privim cu atenţie, observăm că asemănările sunt multe. Ca şi construcţia acestei auto străzi, Invăţământul ro­mânesc...

[Articol complet Articol complet]

Actualitate

GUVERNUL PROMITE CRESTEREA SALARIILOR CU 50% IN DOUA TRANSE

Concedii Odată cu Investirea Guvernului Grin deanu, Parlamentul a aprobat şi Pro gramul de guvernare 2017-2020. În ceea ce priveşte Educaţia, Guvernul Grindeanu se angajează să constru­iască 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school, să profesionalizeze funcţi­ile manageriale, să ofere posibilitatea absolvenţilor de Invăţământ profesio­nal de a intra cât mai repede In câm­pul muncii. Nu In ultimul rând, se are In vedere şi majorarea veniturilor salariale pentru angajaţii din Invăţământ. Sunt prevăzute două creşteri: una de 20%, care se va acorda de la 1 iulie 2017 şi una de 30%, de la 1 ianuarie 2018. Potrivit programului de Guverna­re 2017-2020, educaţia este un factor strategic de dezvoltare, a fost şi va r...

[Articol complet Articol complet]