Reclamă


Reclama
Eveniment

CONTRIBUTIA EDUCATIEI ROMANIEI LA DEZVOLTAREA MODERNE

Concedii Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ a or-ganizat pe 5 octombrie acţiunea cu tema „Contribuţia edu-caţiei la dezvoltarea României moderne“, eveniment inclus pe lista proiectelor prezentată de Preşedintele României în cadrul Evenimentului „România la Centenar”. Cu această ocazie, FSE „SPIRU HARET“ a dorit să aducă un omegiu tu-turor colegilor care s-au jertfi t pentru ca Marea Unire de la 1918 să devină realitate. De asemenea, în cadrul evenimen-tului preşedintele federaţiei, Marius Ovidiu Nistor, a făcut şi o radiografi e a sistemului actual de învăţământ, prezentând principalele probleme cu care se confruntă cadrele didac-tice, elevii şi părinţii. Printre invitaţi ...

[Articol complet Articol complet]

Actualitate

PROIECT INTERJUDETEAN: UNIREA, ROMANII AU FACUT-O

Sindicatul din Învăţământ ,,Spiru Haret” Mureş împreună cu Sindicatul din Învăţământ „Spiru Haret” Cluj şi cu S.I.P. JUD. SIBIU au organizat, în perioada 24 -30 septembrie, cu ocazia a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, acţiunea „Unirea, românii au făcut-o!“. Printre obiectivele proiectului s-au numărat: permanentizarea legăturilor dintre par-tenerii actului educaţional şi sindical, cultivarea valorilor cetăţeniei active, revitalizarea sentimentului patriotic şi a identităţii naţionale, formularea de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemelor în societatea contemporană europeană. După întâlnirea birourilor executive ale celor trei sindicate cu preşedintele FS...

[Articol complet Articol complet]

Şcoala Internaţională

TEHNOLOGIA CARE SCHIMBA STILUL DE PREDARE

Într-o dimineaţă de luni, la şcoala Khan Labs din Mountain View, Califor-nia, un elev de zece ani spune că ştie destul de bine matematică, dar trebu-ie să mai lucreze la partea de scriere. Nu-şi face griji, totuşi; Amartya, un pro-gram pe computer, are un plan pentru el. Elevul va practica gramatica online, va rezerva un slot cu un profesor de lim-ba engleză şi îşi va consulta mentorul. Acesta este unul din produsele oferite elevilor de Khan Labs. Elevii nu au teme pentru acasă sau cărţi, caie-te, nu îşi petrec toată ziua în sălile de clasă. Mai mult, ei nu sunt împărţiţi în clase după vârstă; ci împărtăşesc spaţii comune pe măsură ce ating obiecti-vele şi participă la programele individu-ale, folosind software-ul pen...

[Articol complet Articol complet]