Eveniment

LIBERTATE PRIN EDUCATIE

Concedii Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a organizat pe 5 octombrie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, o dezbatere la care au participat peste 400 de delegaţi din toată ţara. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai Guvernului, ai principalelor partide parlamentare, ai societăţii civile, cadre didactice, părinţi, elevi, studenţi, jurnalişti şi lideri de sindicat. Acţiunea a fost deschisă de către preşedintele FSE „SPIRU HARET“, Marius Ovidiu Nistor. Acesta a prezentat o scurtă isto­rie a acestei zile, aducând aminte că Ziua de 5 octombrie a fost declarată de către UNESCO ,,Ziua Mondia...

[Articol complet Articol complet]

Actualitate

ELEVII, PARINTII SI PROFESORII AU INFIINTAT ALIANTA PENTRU EDUCATIE DE CALITATE

Organizaţiile reprezentative la nivel naţional ale profesorilor, elevilor şi pă­rinţilor au decis să-şi unească forţele şi să constituie Alianţa pentru Educaţie de Calitate (ApEC). În noua structu­ră se regăsesc Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Naţională a Sindicatelor „Alma Mater”, Consiliul Naţional al Ele­vilor, Asociaţia Elevilor din Constanţa şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar. Scopul noii alianţe Il constituie „asigu­rarea accesului la educaţie pen...

[Articol complet Articol complet]

Juridic

CE TREBUIE SA CONTINA PROIECTUL DE BUGET AL UNITATII DE INVATAMANT

Elaborarea proiectului de buget ridică Intotdeauna numeroase dificul­tăţi, din cauza multitudinii de cheltuieli care trebuie avute In vedere şi izvorului acestora (legi, ordonanţe, contracte colective de muncă etc.). Fără a avea pretenţia unui ma­terial perfect şi complet, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a elaborat şi transmis organizaţiilor afiliate In ultimii ani informări orientative pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităţilor/instituţiilor de Invăţământ, In Incercarea de a asigura, pe cât posibil, plata tuturor drepturilor cuvenite personalului din Invăţământ potrivit legislaţiei In vigoare (inclusiv Legii­cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) şi Co...

[Articol complet Articol complet]